Kurs

 info om tidligere kurs


Beate W.Keita


Beate har holdt kreative kurs i mange år og bruker skreddersydde øvelser for å hjelpe deltakerne å bli bedre kjent med seg selv og sin kreativitet.

Hun har jobbet mye som autodidakt med billedkunst men også tatt kunstutdannelse i perioder.Hennes kreative kurs er åpen for alle - uansett

erfaring innenfortegning / maling. 

Det er ikke uvanlig å finne både profesjonelle kunstnere og nybegynnere i samme gruppe. Blant annet har Beate erfaring med å holde kurs som inkluderer

bruken av natur som en naturlig del i enkreativ prosess. Her er det tid og rom til å sanse og tegning blir brukt som innfallsport til å utforske streken og å være tilstede. " PUSTEROM MED NÆRVÆR & KREATIVITET " (fra vår 2017)

                      

       er en fortsettelse av tidligere sommerkurs jeg holdt i mange år sammen med Janine Magelssen i Oslo

       området.Konseptet innebærer at det er nok tid og rom til fordypning.Denne gangen har jeg lyst til å være i naturskjønne

       omgivelser i Vestfold med mulighet for overnatting.Pris og sted er ikke helt avklart enda.


      4 dager med KREATIVITET OG NÆRVÆR OG KREATIVITET! - KUN 8 plasser!


      Kurset setter fokus på SANSENE våre.  Gjennom oppmerksomhet på bevegelse, farge, linje og lyd kan vi komme ”inntil”

      det vi sanser og henter inspirasjon til kreativt arbeid Vi henter materialer og inntrykk fra NATUREN.


      TEGNING har gjennom sitt direkte og nærværende uttrykk egenskaper som gjør den god å bruke i denne sammenhengen.

      Vi skal oppleve  FARGEN med alle sansene Kurset introduserer deg til LEKNE og KREATIVE OPPGAVE.

       Inviterer til  INDRE RO samt en opplevelse av NÆRVÆR.

       se bilder fra tidligere sommerkurs nederst på siden